Biores

Nieuws

Biogasinstallatie Burgsteinfurt


Projectpartner FH heeft ter gelegenheid van een presentatie ...

een overzicht gemaakt van het project en de biogasinstallatie in Burgsteinfurt. Deze levert gas via een leiding naar het Kreishaus. Aldaar wordt stroom opgewekt en de warmte wordt ingezet voor het Kreishaus zelf en belendende gebouwen.