Biores

Nieuws

Biogascongres in Haus Düsse


 

De eerste resultaten van het Bioresproject werden gepresenteerd. Verder op deze pagina kunt u de presentaties downloaden.

 

26 mei 2010: Congres over energetische gewassen in Nordrhein-Westfalen in Haus Düsse

 

Thema: Biogas – Alternatieven voor maїs.

 

De EEG heeft een toename van het aantal biogasinstallaties bewerkstelligd. Aan het eind van 2010 zullen in Nordrhein Westfalen 410 biogasinstallaties operationeel zijn, die meer dan 20.000 ha (20 % van het areaal maїs) energetische (silo) maїs gebruiken. In regio’s met intensieve veeteelt kan het aandeel maїs tot een kritische waarde stijgen, zodat alternatieven voor maїs noodzakelijk zijn.

Problemen bij het telen van maїs:

 • Bodemvruchtbaarheid (humus),
 • droogtestress,
 • hoogte,
 • risico op ziekten en parasieten (schimmels, maїswortelkever, -boorder),
 • Hoge transportkosten bij grote biogasinstallaties.

Aanbevelingen:

 • Groene rogge (of Engels Raaigras) als tussengewas in de winter.
 • Zomertussengewas is problematisch ivm het drogestofgehalte.
 • Zomerkoolzaad kan bij het kiemschieten > 25 % droge stof bereiken.
 • Triticale is de meest productieve graansoort wanneer de hele plant wordt geoogst.
 • Gewastechnische voordelen van grassen die meermaals gemaaid worden benutten (verwerking van digestaat, bevorderen/stimuleren van de humuslaag); meerjarig gebruik.
 • Gebruik van suikerbieten is mogelijk (86 % van het energiegehalte van maїs). Probleem is het wassen van de bieten en het uit de grond halen van stenen op de akkerbouwgronden.

Kostenberekening:

 • De kosten voor grondstoffen bedragen 43 % (6,35 ct/kWh).
 • De kosten voor de aankoop van maїs liggen tussen 5,8 ct en 9,7 ct (Duitsland, bij graanprijzen tussen € 100,00 - € 200,00 per ton)
 • Ook bij hoge graanprijzen (> € 200,00) een goede buffer als gevolg van het hoge energiegehalte
 • Pas vanaf € 300,00 / ton worden tussengewassen interessant.
 • Minder druk op het bouwplan door tussengewassen en groenbemesters levert in intensieve veehouderij regio’s ca. 2 ct/kWh op.

Techniek:

 • Wanneer het aandeel gras 20 % of meer is moet men bijzondere techniek gebruiken. (De grens voor de mestbonus ligt bij 65 %)
 • Opslagtijd in de vergister: > 90 dagen (20 % hogere kosten dan bij maїs)
 • Tussengewassen veroorzaken hogere kosten vanwege het grotere opslagvolume en een grotere vergister.
 • Alternatieve gewassen dienen vanwege wegsijpelend sap evenals de hogere transportkosten naar naar mogelijkheid tenminste 25 % droge stof te bevatten.

 

Download hier de presentaties: