Biores

Nieuws

Tussengewassen


 

Er zijn interessante resultaten uit de proeven met tussengewassen gerold. Door gebruik te maken van de juiste gewassen en teeltmethoden kan de energieopbrengst per ha duidelijk worden verhoogd. Daardoor kan de afhankelijkheid van mais en gras worden verlaagd.

Een van de doelen van het project is het vinden van alternatieven voor mais als coferment. Door teelt van gewassen vóór en na het hoofdgewas, kan de gasopbrengst per ha duidelijk worden verhoogd en de concurrentie met levensmiddelenproductie worden verkleind.

 

Op basis van ervaringen in 2009 werden de teeltproeven in 2010 uitgebreid. Naast zonnebloemen, koolzaad en bladrammenas, werden nu ook zomertriticale, zomergerst, gierst en haver op 13 locaties getest. Berekeningen toonden voorafgaand aan de proeven aan, dat uit kosten- en milieuoogpunt gestreefd moet worden naar een ds% van tenminste 20%.

 

 

Met name koolzaad en zomertriticale toonden goede resultaten

 

Voor een samenvatting van de resultaten:

 

tussengewassen 2010 (pdf)

gasopbrengst tussengewassen (pdf)