Biores

Nieuws

Zomergranen voor biogas - winstgevend?


 

Na de oogst van wintergerst rond half juli blijven er tot eind oktober nog zo’n 100 groeidagen over voor tussengewassen. Onderzoek in het kader van Biores toont aan dat teelt van tussengewassen als zomergerst, zomertriticale en haver voor biogasproductie economisch interessant is. Met teelt van tussengewassen kan het aandeel maïs worden teruggedrongen. 

Bovendien kan door variatie in gewassen aan risicospreiding worden gedaan. Zomergraansoorten hebben daarnaast het voordeel dat ze voedingstoffen binden (minder belasting van grondwater) en bodemerosie tegengaan.

 

Vanaf 10 juli zaaien

Belangrijk is dat de tussengewassen op de juiste tijd worden gezaaid: triticale en haver bij voorkeur in de periode van 10 tot 15 juli, zomergerst kan nog tot ongeveer 25 juli in de grond. De aanbevolen zaaidichtheid is voor alle graansoorten minimaal 400 à 450 korrels per m2, om een goede bodembedekking te waarborgen. Afhankelijk van de grond is een bemesting van 70 tot 100 kg N/ha gewenst. Bij gunstige neerslagcijfers (zo’n 700 mm per jaar is noodzakelijk) kan met opbrengsten van 5 tot 6 ton vaste stof per ha gerekend worden. Vooral bij hoge maïsprijzen is toevoeging van tussengewassen in de mix voor biogasproductie lonend.

 

 

Aanbevolen wordt om bij teelt van grote oppervlakken tussengewassen stroken van 20 tot 30 meter breed vrij te houden. Hierin kan het kleinwild bij de oogst dan zijn toevlucht zoeken.

 

Uitgebreide informatie over de teelt van tussengewassen voor biogasproductie biedt het artikel in het tijdschrift Top Agrar 6/2011 van Dr. Ludger Laurenz van LWK Nordrhein-Westfalen, Coesfeld. Klik hier om een pdf van dit artikel te downloaden.