Biores

Nieuws

Bio-botsreactor


Momenteel wordt een nieuwe botsreactor getest. Het voordeel van deze reactor is dat deze biologisch materiaal sterk kan verkleinen.

Dit gebeurt door het met hoge snelheid tegen een wand slingeren van het materiaal. Ook sterk lignenehoudende producten als maisstro en bermgras zou daarmee interessant kunnen worden voor toepassing in een biogasinstallatie. Eerste onderzoek laten hoopvolle resultaten zien. De gasopbrengst kon in sommige gevallen 18% worden verhoogd. De reactor wordt nu verder getest. Indien de resultaten ook in dit onderzoek worden bevestigd, zou dit een doorbraak betekenen. Door gebruik te maken van biomassa die niet geschikt is voor menselijke consumptie, kan de concurrentie tussen voerproductie en energieteelt worden verkleind. Vooral aan Nederlandse zijde lijkt er nog een groot potentieel ongebruikte biomasse te zijn.