Biores

Nieuws

Looptijd Biores-project verlengd …


 

De uitvoeringstermijn van het INTERREG IV A-project Biores loopt nu door tot 15 november 2012. Op 1 januari 2009 vond de aftrap plaats.

Door de verlenging krijgt bijvoorbeeld Biogasvereniging Achterhoek meer gelegenheid om de invloed van enzymen in biogasinstallaties te onderzoeken. En in Duitsland kan nu beter ingespeeld worden op een mogelijke wijziging van de wet op de duurzame energie (EEG). De Fachhochschule Steinfurt kan in dit kader tests met een ‘Prallreactor' gaan uitvoeren en elders zal worden onderzocht of de toevoeging van paddenstoelen aan vergistingsresten een hogere biogasopbrengst oplevert. In volgende (tweemaandelijkse) nieuwsbrieven en op deze site komen deze en andere ontwikkelingen ongetwijfeld aan de orde.