Biores

Nieuws

Nieuwe PAD-droogtechniek klaar voor tests


 

BioValor Europe BV heeft een innovatieve methode in ontwikkeling voor het drogen van natte producten. Het gaat om mechanische ontwatering met zogeheten Pulverizing Air Dryers (PAD). Vergeleken met thermische droging kan PAD naar verwachting gemiddeld 75% besparing op de energiekosten opleveren.

De PAD-techniek is afkomstig uit Amerika en door BioValor in Arnhem omgebouwd tot een Europese standaard. Het drogen van digestaat en mest gebeurt nu meestal met thermische energietechnieken (warmte) waarmee water wordt verdampt. Dit proces kost veel energie en is dus kostbaar.

 

De Biogasvereniging Achterhoek wil in het kader van Biores de PAD-droogtechniek testen op dikke fractie van gescheiden rundveemest en digestaat. De droogproeven vinden plaatsen in de tweede helft van september 2011. DOFCO BV begeleidt namens de Biogasvereniging de droogproeven.

 

Belangrijk voor biogasproductie

De afzet van digestaat is een kritische succesfactor voor het rendement van biogasproductie in Nederland. Digestaat moet concurreren met dierlijke mest. De afzetkosten voor digestaat liggen dan ook op een vergelijkbaar hoog niveau. Vaste mest is al voor zo’n 75% gericht op verwerking en/of export ervan. Voor de vloeibare mest, vergelijkbaar met digestaat, heeft 85% nog een binnenlandse afzetbestemming.

 

Lagere droogkosten verhogen exportkansen

De komende jaren zal door strengere milieunormen voor de mestafzet (fosfaat), meer mest buiten de Nederlandse landbouw moeten worden afgezet. Dit kan door digestaat en mest te drogen, te hygiëniseren en te persen tot exportwaardige mestkorrels. Aan een deel van de pluimveemest in Nederland krijgt op deze manier toegevoegde waarde. Deze pluimveemestkorrels worden nu al wereldwijd verkocht. Dit is een interessant voorbeeld voor de toekomstige afzet van natte mest en digestaat buiten de Nederlandse landbouw. De PAD-technologie moet dan ook door lagere droogkosten de meststoffen aantrekkelijker maken voor de export.