Biores

Nieuws

Proeven tussenteelten


 

 

 

 


Als coferment met een grote gasopbrengst wordt nu vaak mais gebruikt. Om de concurrentie tussen gebruik van mais voor diervoer en voor energieopwekking tegen te gaan, worden tussengewassen zoals b.v. zonnebloemen op geschiktheid en opbrengst getest.

 

 

 

 

Er worden proefvelden op tien verschillende locaties in het westelijke Münsterland aangelegd. De velden zijn ca. 1 ha groot. Naast zonnebloemen worden ook bladrammenas en zomerkoolzaad gezaaid.

 

 

 

 

 

In het eerste proefjaar 2009 bleek dat de opbrengsten van de tussengewassen sterk afhangen van de zaaidatum. Zaaien na 16 juli levert te weinig droge stof opbrengst op om te kunnen concurreren met mais. Koolzaad levert ook bij vroegtijdige zaai geen bevredigende resultaten.

 

 

 

 

 

De methaanopbrengsten komen overeen met de droge stof opbrengsten. Tevredenstellende gasopbrengsten kunnen worden vastgesteld bij de twee zonnebloemrassen en bij bladrammenas wanneer er voor 16 juli wordt gezaaid.