Biores

Nieuws

In de Achterhoek op weg naar 10 miljoen kuub biogas


 

 

“Natuurlijk zijn er kansen voor biogas in Nederland, als je ziet dat we nu nog maar 2% van het potentieel benutten. Laat van die 98% nu eens de helft worden opgepakt, dan zou biogas in de Nederlandse energiemarkt al een stevige partij meeblazen.” Voorzitter Henk Ormel van de Biogasvereniging Achterhoek kan in dit licht voor zijn regio concrete ontwikkelingen in het vooruitzicht stellen: “Zoals we er nu voorstaan kunnen we in 2014, uiterlijk 2015, een biogasinstallatie opstarten die na verloop van tijd 10 miljoen m3 gas per jaar gaat leveren. Of in elektriciteit uitgedrukt, 5 MegaWatt.”

 

Biogasinstallatie in Varsseveld voor zo’n 70 agrariërs

“We zitten in de fase van de vergunningverlening voor een biogasinstallatie nabij bedrijventerrein Hofskamp in Varsseveld. Het gaat hier om een ook financieel breed gedragen initiatief. Naar verwachting zullen zo’n 70 van onze 115 leden, bijna allemaal agrariërs, biomassa gaan aanleveren. Verder is het de bedoeling dat veel leden ‘kunstmest’ in de vorm van digestaat gaan afnemen.”

Biogasvereniging Achterhoek is een van de weinige in zijn soort in Nederland en veruit de grootste. Henk Ormel: “Dat komt zeker ook omdat we in de Achterhoek relatief veel kleine bedrijven hebben. En de agrariërs in deze streek zijn van oudsher coöperatief ingesteld. Samen bereik je meer.”

 

Maïs: voedsel of energiebron?

In Nederland is een discussie ontstaan over de vraag of voedingsgewassen als maïs wel voor productie van energie mogen worden ingezet. Henk Ormel: “Die vraag wordt merkwaardig genoeg nooit gesteld als landbouwgrond wordt omgezet in nieuwe natuur. In feite is dat toch een zelfde verhaal? De bewering dat biogasproductie voor ‘schreeuwend dure maïs‘ gaat zorgen, vraagt ook om nuancering. Er is uitgerekend wat melk op moet brengen, wil maïs voor koeien concurrerend zijn ten opzichte van maïs voor biogas. Boven 25 eurocent per liter melk is maïs als voer economisch de beste keus. In Nederland vormt de melkprijs – momenteel zo’n 35 eurocent per liter – dus een commercieel interventiemiddel in het voordeel van de toepassing in de melkveehouderij.

Het is trouwens moeilijk om in zijn algemeenheid over ‘Nederland’ te spreken. Daarvoor lopen het potentieel voor biogas en de melkopbrengsten per regio te sterk uiteen. Bovendien kunnen de melkopbrengsten op dezelfde plek van jaar tot jaar wel zo’n 5% verschillen, mede onder invloed van de teelt in handelsgewassen.

Bij dit alles kunnen naar mijn mening zeker de vee-gerichte Nederlandse agrariërs veel leren van hun Duitse collega’s die per hectare aanzienlijk meer van de grond halen. Die Duitse voorsprong wordt nog belangrijker als de prijzen van akkerbouwproducten gaan stijgen. Verder verontrust me de onvoorwaardelijke keuze voor maïs in Nederland. Ik hoop dat het nooit zal gebeuren, maar stel eens dat de maïs wordt geteisterd door een insect als de maïsboorder of een ziekte. Is er dan wel een plan B?”

 

De kracht van Biores

Het mooie van het Euregio-project Biores, waarin onze vereniging participeert, vind ik de veelzijdigheid. Er kunnen veel bloemen bloeien, er is niet keihard gekozen voor één zaligmakende richting. Dat maakt het project interessant voor veel verenigingen en instanties. Daarbij weet dit INTERREG IV A-project zich in Duitsland en Nederland gesteund vanuit een brede basis met veel mensen uit de dagelijkse praktijk. Ook daarin schuilt de kracht van Biores.”