Biores

Nieuws

Wat betekent de nieuwe Duitse wet voor duurzame energie (EEG) voor de landbouw?


 

Vanaf 1 januari 2012 is in Duitsland de vernieuwde wet ter stimulering van duurzame energie (EEG) van kracht. In deze wet zijn nieuwe randvoorwaarden en gewijzigde invoervergoedingen vastgelegd voor de productie van stroom uit biomassa en uit zon, water en wind.

Tijdens een interregionale presentatiebijeenkomst op 1 december 2011 in agrarisch centrum Haus Düsse in Soest (Duitsland) werden de gevolgen van de nieuwe wet voor de landbouw uiteengezet, opdat agrariërs beter gefundeerd investeringsbeslissingen kunnen nemen. De bijeenkomst trok zo’n 130 belangstellenden.

 

 

De presentaties van die dag in pdf-vorm (in het Duits):