Biores

Nieuws

Meer rendement uit biogas-installaties


 

Ter verhoging van de efficiency van biogasinstallaties kunnen verschillende technologische ontwikkelingen worden ingezet. Daarbij is kennis van vergistingsprocessen van groot belang. Of het nu gaat om de teelt op de akkers, de behandeling van de substraten of het optimaliseren van de vergisting, op al deze terreinen kunnen onderzoekers en experts een bijdrage leveren om hogere gasopbrengsten te realiseren.