Biores

Nieuws

Betere afbreekbaarheid door ‘verschimmeling’ van gistingsresiduDe vergistingsresten in agrarische biogasinstallaties bevatten hoofdzakelijk lignine-rijke, moeilijk afbreekbare celstructuren en verhoute plantenresten. Met behulp van de Weissfäule-schimmel (Phanerochaete chrysosporium) kunnen mogelijk ook deze bestanddelen in gemakkelijker afbreekbare stoffen worden omgezet en opnieuw in het biogasproces worden ingevoerd. Dit zou kunnen leiden tot een hogere biogasopbrengst en een betere benutting van de vergistingsresten. In het Biores-project zijn naast runder- en varkensgier ook gistresten uit een biogasinstallatie met het Klass wendelfilter gescheiden. De aldus verkregen stoffen zijn gedurende langere tijd opgeslagen en met bepaalde tijdsintervallen op voedingsstoffengehalte en biogasopbrengst onderzocht. Geconstateerd werd dat de toevoeging van de schimmels geen hogere biogasopbrengsten oplevert, maar dat er zelfs meer organisch materiaal wordt verbruikt dan dat er voor biogas beschikbaar komt. Desalniettemin is zo’n biogasproces waarin meer organisch materiaal wordt afgebroken bijzonder interessant. Omdat de eerste reeks onderzoeken op dit gebied waardevolle resultaten hebben opgeleverd, zal de Fachhochschule Münster de bestudering van de ‘verschimmeling’ van lignine-rijke materialen in het kader van een onderzoeksspeerpunt voortzetten.

 

Vergistingsklompje met witte schimmelsporen

 

 

Droog vergistingsresidu met keverresten

 

 

Biogasopbrengst uit ‘verschimmelde’ gistingsresten

 

NaWaRo: NachWachsende Rohstoffe (gewassen die niet voor voedselproductie zijn bestemd)