Biores

Nieuws

De opmars van maïs in Emsland/BentheimWaar de teelt van maïs in Emsland/Grafschaft Bentheim in 2001 nog minder oppervlak innam dan de graanakkers, daar overtreft maïs in 2011 de twee grootste tegenstrevers samen (graan en aardappelen). Deze succesvolle opmars heeft vooral te maken met de combinatie van hoge opbrengst per hectare en geringe productiekosten. Daarbij toont maïs zich goed weersbestendig, zeker in vergelijking met concurrerende gewassen.

 

Natuurlijk is het niet alles goud wat er blinkt. Zo wordt er gewaarschuwd voor een maïs-monocultuur met uitputting van de organische bodemstoffen, toenemende kans op schade door insecten en de vermaïsing van het landschap.

Waar biogas in beeld komt, wordt weleens gesteld dat maïsteelt voor gasproductie het arsenaal voedermaïs zou doen afnemen. Dit lijkt niet het geval te zijn, althans niet in Nedersaksen. Daar bereikt het oppervlak voedermaïs de laatste 3 jaar recordhoogten van om en nabij 35.000 ha, terwijl de energiemaïs tegelijkertijd van ruim 11.000 hectare doorgroeide naar bijna 20.000 hectare.

 

Goede gasopbrengst

Per geproduceerde m3 biogas laat maïs de laagste kostprijs zien: € 0,205, met triticale als goede nummer 2: € 0,212. In opbrengst per hectare ‘winnen’ suikerbieten het wel van maïs: 8.100 m3 tegenover 5.500 m3 methaan. Door de hoge plant- en oogstkosten per hectare prijst suikerbiet zich ondanks de hoge gasopbrengst uit de markt, zoals blijkt uit de tabel:

 

 

Conclusie: maïs speelt in Nedersaksen al een rol in de biogasproductie en heeft de potentie om die positie in de komende jaren te verstevigen.

 

Dit artikel is gebaseerd op de gegevens uit een presentatie van Jan Wulkotte, Landwirtschaftskammer Niedersachsen en van 3N Kompetenzentrum Werlte. Klik hier om deze presentatie (PowerPoint) te openen of te downloaden.