Biores

Alternatieven voor maïs

Aan beide zijden van de grens wordt steeds meer maïs verbouwd, ook omdat maïs als grondstof voor biogas wordt gebruikt. De teelt van maïs leidt tot een mindere kwaliteit van de grond. Ook krijgen bepaalde soorten onkruid en schadelijke planten de kans zich op grote(re) schaal te ontwikkelen. Bovendien komt de biodiversiteit in het gedrang. Daarnaast ervaren velen al die maïspercelen niet als oogstrelend.

Binnen Biores wordt actief gezocht naar onder- en tussengewassen die geschikt zijn voor biogasproductie.