Biores

Projectleiding

Frederik Wanink: “Eigenlijk kijkt Nederland al jaren met een zeker schuldgevoel naar de oosterburen. Overal zie je windmolens, daken met zonne-energiecellen en boeren met biogasinstallaties. Waarom niet bij ons? In dit project richten we ons op de mogelijkheden van biogas. Of het nu uit mest of uit geteelde gewassen komt. En ook gras, bijvoorbeeld bermgras, biedt kansen die we in Nederland kunnen en moeten benutten.”

 

Heinrich Helmer: “Ik vind het van groot belang dat alle kennis en ervaring die wij in Duitsland hebben ontwikkeld ook ten gunste komt van onze buren in Nederland. We kunnen veel samen doen. Vraag en aanbod op elkaar afstemmen, zorgen dat gelden binnen onze regio geïnvesteerd worden, kennis uitwisselen. De mogelijkheden zijn legio.”

 

Frederik Wanink, links, en Heinrich Helmer

foto Marty van Dijken, nieuwewind