Biores

Voor wie?

Het project Biores richt zich op advies, onderzoek, demonstraties, seminars en samenbrengen van vraag en aanbod. Het hoofddoel is steeds om de productie en benutting van biogas breed en effectief te ondersteunen.

 

Zo zet Biores zich in voor:

  • boeren - bij het produceren van biogas, maar ook bij het contact leggen met leveranciers en afnemers. Of met adviezen voor het verbouwen van de juiste gewassen in de juiste tijd
  • gemeenten - bijvoorbeeld betreffende het omzetten van bermgras in energie
  • wetenschappers - door toegang te bieden tot een breed arsenaal van wetenschappelijke onderzoeken en documenten en contacten te leggen met mogelijke test- en onderzoeksbedrijven
  • het Euregiogebied - door vraag en aanbod bij elkaar te brengen
  • ondernemers (zoals loonwerkbedrijven) - door werk te creëren
  • organisaties en ondernemers in het algemeen - ontsluiten van duurzame energie voor velen is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • de natuur - minder CO2, beter gebruik van beschikbare energiebronnen en sparen van niet-duurzame bronnen
  • het onderwijs - aanbieden van demonstratieprojecten.