Biores

Vraag en aanbod

Om de restwarmte optimaal te kunnen benutten is het noodzakelijk dat de vraag in kaart wordt gebracht. Hoe bepaal je de vraag naar warmte in een regio? Biores gaat daartoe uit van alle bedrijven en organisaties met meer dan 50 medewerkers, evenals gemeentehuizen en bijvoorbeeld zwembaden. Het aanbod wordt bepaald door het aantal en de grootte van de biogasinstallaties in de buurt. Een belangrijk criterium is de fysieke afstand tussen vraag en aanbod. Het moet economisch verantwoord zijn om de warmte te transporteren. De kaart hieronder geeft een eerste inzicht in vraag en aanbod en de rol die afstand speelt.