Biores

Grondstoffen

Grofweg onderscheiden we drie energiebronnen voor de productie van biogas:

 

  1. teeltgewassen zoals maïs en granen (halmgewassen) en gewassen voor tussen- of naoogst, zoals zonnebloemen, koolzaad en bladrammenas.
  2. mest en gier van gebruiksvee, evenals plantaardige residuen, zoals draf, spoeling en koolzaadextractie-afval.
  3. bermgras (zonder hout) en natuurgras.

 

In Duitsland worden relatief veel tussengewassen verbouwd, terwijl in Nederland het belang van bermgras veel groter is.