Biores

Processen

Er zijn verschillende manieren om biomassa en afval om te zetten in bruikbare energievormen zoals elektriciteit, warmte en gasvormige of vloeibare brandstoffen (biofuels).

 

Vergisting

Bij vergisting worden er aan het organisch afval in een vergister warmte en vocht toegevoegd. Dit versnelt het vergistingsproces en zorgt ervoor dat er eerder biogas vrijkomt. Van en naar de vergister zijn diverse processtromen te onderscheiden. Aan de hand van de uitgaande stromen kunnen we zien hoe het biogas benut wordt.

 

Vergassing

Bij vaste biomassa, zoals hout, duurt het ontstaan van biogas veel langer dan bij planten. Daarom wordt hier een andere techniek toegepast: vergassing. Het organisch materiaal (hout) wordt zo hoog verhit dat er biogas vrij komt.

 

Verbranding

De warmte die vrijkomt bij verbranding van biomassa kan met behulp van stoomturbines worden omgezet in elektriciteit. Deze kan rechtstreeks naar het elektriciteitsnet worden doorgeleid. Binnen het project Biores vindt verbranding niet plaats.