Biores

Benutting biogas

 

Door verbranding in een systeem met microturbines wordt biogas omgezet in elektriciteit en CO2, terwijl ook warmte vrijkomt.

De elektriciteit wordt voor een groot deel gebruikt om (via warmtewisselaars) warm water te produceren voor toevoer naar woningen en bedrijven.

De warmte die vrijkomt bij de productie van stroom kan worden benut voor verwarming van huizen en bedrijven.

De vrijgekomen CO2 kan weer vastgelegd worden door planten in kassen (fotosynthese).