Biores

Benutting van bermgras

Nederland kent naar verhouding veel minder akkerbouw dan Duitsland. Tussengewassen kunnen zo slechts op kleine schaal verbouwd worden. Een goed alternatief is energieproductie met berm- en natuurgras als grondstoffen. Alleen al de Achterhoek is jaarlijks goed voor 4.000 ton bermgras, van goede kwaliteit. Hiermee kunnen meer dan 336 huishoudens van stroom worden voorzien én nog eens zo’n 125 huishoudens van warmte. Voor de behandeling van het digestaat, dat wat overblijft, zijn nieuwe scheidingstechnieken in beeld. Ook verbranding (pyrolyse) behoort tot de mogelijkheden.

De gemeente Tubbergen gaat in samenwerking met AOC Oost een proef opstarten met bermgras. In het maaiseizoen van 2011 wordt in het kader van ecologisch bermbeheer 45 km maaisel gedeeltelijk gebruikt voor de biogasproductie.