Biores

Inventarisatie van de mogelijkheden

De potentie van een gebied wordt bepaald door de benutting van de beschikbare gronden. Hoeveel akkergrond is er? Wat is de omvang van de veehouderij? Bij vergelijking van Nederland en Duitsland zien we duidelijke verschillen. In Duitsland domineert het akkerland (66%), in Nederland de weidegrond (57%). Daarnaast is Duitsland meer ‘graanland’ (51%) en is in Nederland maïs oververtegenwoordigd (62%). Door die maïs is het in Nederland nauwelijks mogelijk om in de zomer en winter op dezelfde grond nog andere gewassen ('tussengewassen') te verbouwen voor productie van biogas.

Daarentegen is er in Nederland meer mest als grondstof voor biogas voorhanden. Hier, in Twente en in de Achterhoek, kan circa 28,1 MWel geproduceerd worden, bij onze buren is dit slechts ongeveer 16,3 MWel


 

Gemeten naar het aantal biogasinstallaties zijn de verschillen nog veel groter. In het Duitse deel zijn er 115 installaties, in de Achterhoek, Twente en gemeente Hardenberg slechts 5. In Nederland kan daardoor uit de beschikbare grondstoffen nog veel biogas worden geproduceerd. In Duitsland worden al veel grondstoffen benut, de mogelijkheden hier zijn deels al uitgeput.