Biores

Kansrijke onder- en tussengewassen

Snijrogge laat zich uitstekend in combinatie met maïs verbouwen. Leveranciers van zaaizaad bieden hiertoe specifieke rassen aan. Tot 20% hogere rendementen zijn mogelijk.

Koolzaad, mits voor eind juni gezaaid, heeft een verbazend hoge opbrengst. Dit in tegenstelling tot zonnebloemen, die slechts 70 tot 80% opbrengst hebben ten opzichte van maïs en ook nog weinig droge stof opleveren (minder dan 20%).

Biores heeft in 2010 testen uitgevoerd. In het westelijk Münsterland en zuidelijk Emsland werden 12 testvelden aangelegd. Het bleek dat maïs en gerst beide heel goed presteerden. Graan, na half juli gezaaid, was dichter en vertoonde grotere stengels dan de vroeger gezaaide granen. Zomergerst en triticale, een kruising tussen tarwe en rogge, hadden een gasopbrengst vergelijkbaar met die van maïs.