Biores

Mest scheiden/innovatief drogen

Praktijktests, uitgevoerd binnen Biores, tonen aan dat het scheiden van mest in dunne en dikke fractie zowel technisch als economisch haalbaar is. Er blijven ook nog mest- en voedingsstoffen over die gebruikt of vermarkt kunnen worden.

De dikke fractie uit koemest heeft een aandeel organische stof dat 2,4 keer zo hoog is als bij niet-gescheiden mest. Mede hierdoor is deze dikke fractie ideaal voor biogasproductie.


 

Momenteel is Biores bezig met een innovatief droogsysteem voor mest en digestaat. Met een minimaal energieverbruik, slechts 1/3 van traditionele methoden, kan mest van 5-6% naar 80-85% worden gedroogd. Het droge digestaat is toepasbaar als hoogwaardig mestmateriaal in de tuinbouw en in de intensieve akkerbouw.

De dunne fractie is goed te benutten als meststof op het eigen land. De aanwezige mineralen, zoals snel beschikbare stikstof, maken de fractie hiervoor uitermate geschikt. Doordat minder kunstmest nodig is, wordt op de kosten bespaard én het milieu ontzien. De productie van kunstmest vergt namelijk bijzonder veel energie.