Biores

Vergisting

 

Een biogasinstallatie produceert biogas door vergisting van biomassa. In landbouwinstallaties worden meestal drijfmest en maïskuil als grondstof ingezet. De biomassa komt van het eigen bedrijf of wordt van andere bedrijven aangevoerd. De massa wordt voldoende vloeibaar gemaakt door menging met andere biomassastromen of door toevoeging van vocht. Zonodig wordt de massa verhit, waardoor bacteriën deze beter kunnen omzetten. Bij de meeste biogasinstallaties wordt het geproduceerde gas vlakbij in een warmte-kracht-koppeling (WKK) gebruikt voor het opwekken van stroom en warmte. Een nevenproduct van de biogasinstallatie is het digestaat, dat als meststof kan worden gebruikt.

 

De biogasinstallatie is onderdeel van een netwerk met verschillende processtromen.